Władze Gminy Zbuczyn

Informacje na temat władz Gminy

Wójt Gminy Zbuczyn
Tomasz Hapunowicz

Urodził się w Siedlcach, w 1979 roku.
Od 2010 roku pełni funkcję Wójta Gminy Zbuczyn.
Jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny) oraz podyplomowych studiów samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 2006-2009 był dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie, a następnie pracował na stanowisku specjalisty ds. funduszy. Posiada doświadczenie w obszarze realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Jest autorem i koordynatorem kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
Członek wielu organizacji pozarządowych działających w obszarach kultury, edukacji, sportu, rozwoju
i przedsiębiorczości.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

 

Zastępca Wójta Gminy
Dariusz Cegiełkowski

Urodził się w Siedlcach, w 1981 roku.
Funkcję Zastępcy Wójta Gminy Zbuczyn pełni od 1 stycznia 2015 r.

Posiada wykształcenie wyższe humanistyczne. Jest absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny). Od 2007 roku związany z Urzędem Gminy Zbuczyn. W latach 2007-2010 pracował w Wydziale Inwestycji, a od 2011 roku w Wydziale Infrastruktury, w tym od 2013 roku na stanowisku Naczelnika Wydziału.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

 

Sekretarz Gminy Zbuczyn
Joanna Skolimowska-Szpura

Urodziła się w Łosicach.
Funkcję Sekretarza Gminy Zbuczyn pełni od 3 sierpnia 2018 roku.
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Z pracą w samorządzie związana od 2000 roku. W latach 2001-2008 była rzecznikiem prasowym Prezydenta Miasta Siedlce, później (w latach 2012-2014) głównym specjalistą ds. transportu publicznego, a od maja 2014 roku do lutego 2018 roku pełniła funkcję kierownika Referatu Infrastruktury w Urzędzie Miasta Siedlce.
Z Urzędem Gminy Zbuczyn związana od marca 2018 roku, kiedy to objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Infrastruktury.

 

Skarbnik Gminy Zbuczyn
Wojciech Kubak

Urodził się w Siedlcach, w 1981 roku.
Skarbnik Gminy Zbuczyn od 26 marca 2016 roku.
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości.
Od roku 2004 związany z Urzędem Gminy Zbuczyn.