Urząd Gminy Zbuczyn

Informacje na temat urzędu Gminy

Wójt Gminy Zbuczyn:

  • poniedziałek- piątek, godz. 8:00 - 16:00

Zastępca Wójta Gminy:

  • poniedziałek- piątek, godz. 8:00 - 16:00

Sekretarz Gminy Zbuczyn:

  • poniedziałek- piątek, godz. 8:00 - 16:00

Skarbnik Gminy Zbuczyn:

  • poniedziałek- piątek, godz. 8:00 - 16:00

Wydział Finasowo- Księgowy:

  • poniedziałek- piątek, godz. 8:00 - 16:00

Wydział Organizacyjno- Administracyjny:

  • poniedziałek- piątek, godz. 8:00 - 16:00

Urząd Stanu Cywilnego

  • poniedziałek- piątek, godz. 8:00 - 16:00

Wydział Infrastruktury

  • poniedziałek- piątek, godz. 8:00 - 16:00

Wydział Inwestycji

  • poniedziałek- piątek, godz. 8:00 - 16:00

Samodzielne stanowisko do spraw oświaty

  • poniedziałek- piątek, godz. 8:00 - 16:00