Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ogłoszenie Wójta gminy Zbuczyn w sprawie poddania konsultacjom projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie Wójta gminy Zbuczyn w sprawie poddania konsultacjom projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Podstawa prawna konsultacji: art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwała Nr XVI/93/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBUCZYN w sprawie poddania konsultacjom projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Podstawa prawna konsultacji: art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwała Nr XVI/93/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiot konsultacji

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

 1. Cel konsultacji

Zapewnienie właściwego dialogu społecznego, w szczególności zebranie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do założeń projektu rocznego programu współpracy.

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

11 października 2021 r. – 29 października 2021 r.

 1. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach

W konsultacjach mogą wziąć udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Zbuczyn.

 1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Gminy Zbuczyn p. Katarzyna Jasińska, Urząd Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, tel. (25) 641 63 90 w.17, e-mail: ug@zbuczyn.pl.

 1. Formy konsultacji

1) Przyjmowanie uwag w formie pisemnej zgłaszanych na załączonym formularzu (formularz do pobrania na stronie internetowej gminy www.zbuczyn.pl):

-  do skrzynki podawczej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Zbuczyn w godzinach pracy Urzędu, pocztą na adres Urząd Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@zbuczyn.pl,

- poprzez ePUAP (skrzynka epuap URZĘDU GMINY ZBUCZYN 8f965xkdqd)

2) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 12 października 2021 roku godz. 15.00; miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie

 1. Zasięg terytorialny konsultacji

Gmina Zbuczyn

 1. Dokumenty

Projekt programu współpracy podlegający konsultacjom dostępny jest na stronie internetowej Gminy Zbuczyn www.zbuczyn.pl zakładka:

 • GMINA
 • organizacje

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbuczyn.

 1. Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w BIP, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbuczyn.

Wójt

/-/ Hubert Pasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-11-02 10:07:53przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00:00przez: Paweł Wiśniewski
Podmiot udostępniający: Gmina Zbuczyn
Odwiedziny:565

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo